O projekcie

O projekcie Przywracanie Pamięci Miastu

Międzygeneracyjny projekt pt. Przywracanie Pamięci Miastu realizowany jest przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania:

 • Gra miejska

  Przeprowadzona zostanie gra miejska „Przywracanie Pamięci Miejscom”. Jej organizatorami będą słuchacze TUTW i studenci UMK, którzy wspólnie opracują trasę i zasady gry, stworzą zadania i wskazówki dla jej uczestników, wykonają materiały dydaktyczne (plakaty zawierające informacje o poszczególnych miejscach, postaciach i wydarzeniach zawiązanych z historią Torunia), przygotują akcję promocyjną. W grze miejskiej w charakterze uczestników będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Torunia od 13 roku życia.

 • Portal

  Przygotowany zostanie portal internetowy poświęcony toruńskim miejscom pamięci, na którym zainteresowane osoby zamieszczać będą materiały dotyczące miejsc pamięci Torunia widziane z ich perspektywy. Zamieszczone zostaną tam również wszystkie materiały, które powstaną w czasie realizacji projektu oraz dokumentujące jego przebieg zdjęcia, a także różnorodne materiały dydaktyczne np. przykładowe scenariusze zajęć.

 • Warsztaty

  Przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne. W czasie ich trwania zespoły złożone z dzieci poniżej 13 roku życia, studentów UMK i słuchaczy TUTW stworzą prace plastyczne, które będą inspirowane wysłuchanymi wcześniej opowieściami o osobach i wydarzeniach związanymi z toruńskimi miejscami pamięci zaprezentowanymi m.in. przez historyków. Po zakończeniu warsztatów odbędzie się Wystawa Wędrująca najlepszych prac, którą będzie można obejrzeć w różnych miejscach Torunia (gmachach instytucji oświatowych i publicznych). Wszystkie prace, które powstaną w ramach warsztatów będzie można zobaczyć na portalu internetowym poświęconym toruńskim miejscom pamięci. Na platformie tej zamieszczony zostanie również audiowizualny zapis wszystkich opowieści, które usłyszą uczestnicy warsztatów.

 • Konkurs

  Przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze teksty literackie (wiersze, krótkie opowiadania, eseje, itp.) inspirowane toruńskimi miejscami pamięci. Najlepsze teksty, których wyboru dokona jury złożone z przedstawicieli TUTW i UMK, zostaną wydane w formie publikacji pt. „Alternatywny przewodnik po toruńskich miejscach pamięci”. Publikacja ta dostępna będzie również na portalu internetowym poświęconym toruńskim miejscom pamięci. Po wydaniu publikacji zorganizowane zostanie spotkanie autorskie ze wszystkimi jej twórcami, w czasie którego będzie ona rozdawana zainteresowanym.

Przedsięwzięcie to ma na celu:

 • Wiedza

  Popularyzacje wiedzy na temat toruńskich miejsc pamięci (przypomnienie o osobach i wydarzeniach, które upamiętniają);

 • Patriotyzm

  Promowanie postaw obywatelskich i nowoczesnego patriotyzmu bazującego na subiektywnym nadawaniu znaczeń miejscom pamięci oraz działaniu w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne i akceptacji szeroko rozumianej odmienności przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Torunia;

 • Rozwój

  Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich, interkulturowych, czy etnograficznych w praktycznym działaniu (m.in. zdolności krytycznej oceny informacji oraz ich uzyskiwania i wykorzystywania, myślenia przyczynowo-skutkowego, oceny własnego zaangażowania, podejmowania decyzji, efektywnego komunikowania się z innymi, współpracy, promowania interesów własnych i grupy, definiowania swoich celów, itp.);

 • Tożsamość

  Umożliwienie konstruowania tożsamości regionalnej;

 • Dialog

  Umożliwienie międzypokoleniowego dialogu bazującego na dobrowolności i współpracy oraz dalekiego od moralizatorstwa.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress