Gra Miejska Przywracanie Pamięci Miejscom

Na terenie Torunia znajdują się liczne miejsca pamięci, każdego dnia są one niemymi świadkami zauroczeń, wzruszeń i waśni kolejnych pokoleń tymczasowych i stałych mieszkańców Grodu Kopernika. Aby umożliwić toruńskim miejscom (nie)pamięci zabranie głosu i opowiedzenie własnej historii wejść do Gry. W tym celu zbierz 6-osobowy zespół lub zgłoś się sam (drużynę dla Ciebie znajdziemy OSOBIŚCIE) i 7. czerwca o godz. 11.00 przybądź pod Pomnik Mikołaja Kopernika (Rynek Staromiejski), aby odbyć niepowtarzalną podróż w czasie i zmagać się z punktowanymi zadaniami przygotowanymi dla Ciebie na terenie toruńskiej Starówki. Po jego wykonaniu – bez względu na rezultat – Ty i Twoja Drużyna otrzymacie wskazówkę, która umożliwi lokalizację kolejnego punktu/miejsca pamięci na trasie gry.

Odnajdując toruńskie miejsca (nie)pamięci poczuj klimat Grodu Kopernika towarzyszący minionym dekadom. Po prostu na chwile przenieś się w czasie, aby zakosztować życia, któremu obca była wszechobecna współcześnie cyfryzacja. O zwycięstwie w Grze decyduje liczba zgromadzonych punktów oraz czas przebycia jej trasy. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego. od dnia 20.05.2014 roku od godz. 12:00 do dnia 06.06.2014 roku do godz. 23:59 (włącznie).

Gra Miejska „Przywracanie pamięci Miejscom” jest integralną częścią projektu „Przywracanie Pamięci Miastu”, realizowanego przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach programu „Patriotyzm Jutra” ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski i dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem gry miejskiej

Przebieg Gry Miejskiej Przywracanie Pamięci Miejscom

Gra miejska „Przywracanie Pamięci Miejscom” odbyła się 7. czerwca 2014 roku w Toruniu. Przedsięwzięcie to jest integralną częścią projektu „Przywracanie Pamięci Miastu”, realizowanego przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zostało ono objęte honorowym patronatem: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Samorządu Doktorantów UMK, Samorządu Studenckiego UMK oraz patronatem medialnym: Polskiego Radia PiK, Radia Gra, TV UMK, Teraz Toruń, Radio Sfera.

Gra, w której wzięły udział czterdzieści dwie osoby, miała charakter edukacyjno-przygodowy i było inspirowana toruńskimi miejscami pamięci. Zadaniem jej uczestników (podzielonych na maksymalnie 6-osobowe zespoły), którzy wcielili się w podróżników w czasie, było odnalezienie wybranych  miejsc pamięci/stanowisk zlokalizowanych na terenie toruńskiej Starówki, wpisanej w szerszą perspektywę Torunia. Z każdym miejscem pamięci, które znajdowało się na trasie gry związane było punktowane zadanie. Po jego wykonaniu  – bez względu na jego rezultat – każda drużyna otrzymała wskazówkę, która miała postać: wierszowanej zagadki, rebusu, układanki, zdjęcia fragmentu budynku lub osoby, czy kopi ulotki z 1982 r. zachęcającej mieszkańców Torunia do wzięcia udziału w antykomunistycznych wystąpieniach,  a co najważniejsze umożliwiała lokalizację kolejnych miejsc pamięci/stanowisk na trasie gry.

O zwycięstwie w grze decydowała liczba zgromadzonych punktów, których ilość była wpisywana każdej drużynie do przygotowanych specjalnie na tę okoliczność Kart Podróży (drużyny otrzymały je na starcie gry, czyli pod znajdującym się na Starym Rynku pomnikiem Mikołaja Kopernika). Podczas gry drużyna musiała przejść wszystkie stanowiska, aby otrzymać gwarantowaną nagrodę za udział w grze.

Dopiero dotarcie (najpóźniej o godz. 14.00) do ostatniego miejsca pamięci/stanowiska (mety) znajdującego się na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego oraz wykonanie tam zadania specjalnego (ułożenie wraz z innymi uczestnikami gry puzzli rozdawanych graczom przy poszczególnych miejscach pamięci oraz własnoręczne stworzenie miejsca pamięci – kubki, na których wykonali napis: „Przywróciłem/Przywróciłam Pamięć Miastu” ) uprawniało do otrzymania nagrody za udział w grze.

Pod tablicą upamiętniającą setne urodziny pierwszego Rektora UMK – Ludwika Kolankowskiego, znajdującą się w zabytkowym gmachu Collegium Maius, gracze  układali chronologicznie fotografie Rektorów toruńskiej uczelni, biorąc pod uwagę daty ich kadencji. W Domu Studenckim nr 1, gdzie w latach 1948-1949 mieszkał Zbigniew Herbert, wzięli udział w studenckiej prywatce i tworzyli utwory literackie z wykorzystaniem jednowyrazowych tytułów wierszy tegoż poety (ze stacją tą związane było również zadanie dodatkowe, czyli zlokalizowanie w czasie trwania gry innych znajdujących się na toruńskiej Starówce miejsc pamięci upamiętniających związki Z. Herberta z Toruniem). Pod pomnikiem Jana Pawła II gracze otrzymali zadanie zlokalizowania w czasie trwania gry jak największej liczby znajdujących się na toruńskiej Starówce miejsc upamiętniających wizytę w grodzie Kopernika powszechnie znanych osób, które na stałe zapisały się na kartach historii.

Przy znajdującej się na fasadzie Kościoła św. Ducha tablicy upamiętniającej antykomunistyczne demonstracje, które miały miejsce w Toruniu 1. i 3. maja 1982 roku, gracze łączyli daty z wydarzeniami z historii Solidarności. Pod pomnikiem upamiętniającym burmistrza Henryka Strobanda przekazywali sobie łacińskie sentencje na zasadach głuchego telefonu. Przy ruinach zamku krzyżackiego wykonywali rysunki herbów swoich drużyn. Pod tablicą upamiętniającą Halinę Grossównę odgrywali fragment sceny z „Strasznego dworu”, w którego ekranizacji wzięła udział pochodząca z Torunia aktorka. Przy tablicy poświęconej pamięci rabina Cwi Hirsz Kaliszera wskazywali na mapie Izrael i wymieniali inne miejsca przypominające o zamieszkiwaniu Torunia przez mniejszość żydowską. Tablica znajdująca się na fasadzie domu, w którym mieszkał Jan Godfryd Roesner była pretekstem do wcielenia się graczy w obrońców burmistrza i stworzenia poświęconych jego sprawie mów końcowych. W gmachu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej gracze obejrzeli znajdującą się tam ekspozycję muzealną oraz rozwiązali test dotyczący wybitnej torunianki.

Ostatnim punktem na trasie gry był dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. W tym miejscu nastąpiło podsumowanie całego przedsięwzięcia oraz jego oficjalne zakończenie. Wszyscy uczestnicy gry po wspólnym wykonaniu zadania specjalnego (ułożeniu puzzli z elementów otrzymywanych przez drużyny przy poszczególnych stanowiskach/miejscach pamięci oraz własnoręczne stworzenie osobistego miejsca pamięci – kubka, na którym każdy osobiście wykonuje napis: „Przywróciłem/Przywróciłam Pamięć Miastu”) otrzymały przekazane przez Urzędu Miasta Torunia długopisy, smycze i zakładki. Trzy drużyny, które zgromadziły największą liczbę punktów zostały dodatkowo nagrodzone publikacjami przekazanymi przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej.

Wnioskować można, że gra miejska „Przywracanie Pamięci Miejscom” umożliwiła międzypokoleniowej grupie odbiorców poszerzenie wiedzy na temat toruńskich miejsc pamięci. Jej uczestnicy mieli możliwość odkrycia, poznania i zrozumienie toruńskich miejsc pamięci. Dzięki wypowiedziom organizatorów-przewodników, uzupełnianych treściami przygotowanych specjalnie na tę okoliczność materiałów dydaktycznych w formie posterów i ulotek dotyczących poszczególnych miejsc pamięci, poznali szczegóły związane z wydarzeniami i życiorysami osób, które odcisnęły ślad na historii miasta. Uczestnictwo w grze stworzyło im również możliwość konstruowania kompetencji obywatelskich, społecznych, etnograficznych, czy interkulturowych w praktycznym działaniu. Pozwoliło na zdobycie doświadczeń mogących stanowić fundament budowania tożsamości regionalnej, której zasadniczym budulcem jest pamięć zbiorowa. Partycypacja w opisywanym przedsięwzięciu była dla tymczasowych i stałych mieszkańców Torunia nie tylko miłą i interesującą forma spędzenia wolnego czasu, ale również okazja do międzygeneracyjnej wymiany i lepszego poznania swojego miasta oraz jego dziejów. Jego organizacja pozwoliła zintegrować mieszkańców Torunia, którzy na co dzień żyją obok siebie, ale niewiele wiedzą o sobie nawzajem. Co ważne realizacja prezentowanej gry miejskiej przyczyniła się do promowania postaw obywatelskich i nowoczesnego patriotyzmu bazującego na subiektywnym nadawaniu znaczeń miejscom pamięci oraz działaniu w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne i akceptacji szeroko rozumianej odmienności przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Torunia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięskiej drużynie.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć z gry w Galerii!

Scenariusz gry miejskiej Przywracanie Pamięci Miejscom