logo

Konkurs literacki „Przywracanie pamięci miejscom”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim „Przywracanie pamięci miejscom”. Aby to zrobić wystarczy mieć ukończone trzynaście lat i w terminie od 10. maja 2014 roku do 10. lipca 2014 roku (włącznie) zgłosić dowolny tekst literacki (wiersz, esej, opowiadanie, komik, itp.) związany z (zainspirowany) przynajmniej jednym wybranym przez autora toruńskim miejscem pamięci.

Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do Konkursu to 7 stron formatu A4, zadrukowanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.Dopuszcza się rękopis – maksymalna objętość tekstu wynosi wówczas 15 stron formatu A4 (rękopisy nieczytelne nie zostaną uwzględnione). Zgłoszenia do Konkursu można dokonać dostarczając tekst konkursowy wydrukowany (lub ręcznie napisany jednostronnie) oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie doc. lub docx. na nośniku CD, drogą pocztową lub osobiście pod adresem:

Kinga Majchrzak,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Nauk Pedagogicznych,
ul. Gagarina 9,
87-100 Toruń,
w zaklejonej kopercie formatu A4 z dopiskiem ,,Przywracanie Pamięci Miejscom – konkurs”.

Dopuszcza się również przesyłanie tekstów konkursowych w wersji elektronicznej drogą e-mailową na adres: kingam@doktorant.umk.pl. (w tytule wiadomości należy wpisać ,,Przywracanie Pamięci Miejscom – konkurs”). Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszystkie nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną opublikowane w „Alternatywnym przewodniku po toruńskich miejscach pamięci”,